change

FUNDUSZE EU

ARENA to kryptonim nowopowstałego projektu nowego typoszeregu spycharek gąsienicowych o masie od 10 do 22ton z napędem hydrostatycznym. W pierwszej kolejności rozwijane będą maszyny 18 i 22 tonowe TD-14HST i TD-16HST.

Liugong Dressta Machinery otrzyma unijną dotację w kwocie ponad 5 mln 600 tys. złotych na realizację innowacyjnego projektu „ARENA”. Owocem projektu będą maszyny o niespotykanych rozwiązaniach zapewniających maksimum bezpieczeństwa, wygodę obsługi, precyzję pracy i tańszą eksploatację.

Dotacja została przyznana w wyniku konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na badania przemysłowe i prace rozwojowe. Do konkursu przystąpiło ponad 60 podmiotów z całej Polski. Komisja konkursowa wyłoniła 20 projektów, w tym stalowowolski. Regulamin konkursu zakładał dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej. Według założeń konkursu przedmiotem projektu miały być rozwiązania wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”.

Całkowita wartość projektu Arena, który zgłosiła Liugong Dressta to 12.278.567,40 zł, a wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 5.609.084,39 zł. Przedmiotem  i celem  projektu Arena jest opracowanie dwóch innowacyjnych w skali światowej prototypów spycharek gąsienicowych oraz przygotowanie ich do wdrożenia na rynek. - Będą to rewolucyjne maszyny, wyposażone w innowacyjne rozwiązania, bezpośrednio wpływające na efektywność i precyzję pracy spycharek gąsienicowych oraz poprawę bezpieczeństwa pracy operatorów.  Specjalnie dla tego projektu konstruktorzy z Liugong Dressta Machinery opracowali innowacyjną koncepcję konstrukcji kabiny operatora. Nowa kabina charakteryzuje się  podwyższoną widocznością, przewyższającą obecnie obowiązujące normy oraz standardową widoczność dostępną w maszynach konkurencji – wyjaśnia Hou Yubo, Wiceprezes Liugong Dressta Machinery.

Uzyskanie doskonałej widoczności z kabiny spycharki wymagało od konstruktorów specjalnego dostosowania pozostałych systemów i układów maszyny. Maszyny te uzyskają też niekonwencjonalny wygląd, który jest związany z zupełnie nowatorskim usytuowaniem głównych komponentów. Będą to maszyny, których konstrukcja dotąd nie była spotykana na rynku światowym. Chłodnicę spycharki umieszczono na przykład za kabiną, aby nie ograniczać widoczności do przodu. Niekonwencjonalnie zostaną również umiejscowione zbiorniki paliwa i oleju, oraz punkty diagnostyczne maszyny co  ułatwi do nich dostęp oraz pozwoli na obniżenie czasu i kosztów obsługi codziennej. - To co ważne, wszystkie te punkty są dostępne z poziomu gruntu i dzięki temu osoba serwisująca maszynę nie musi wspinać się na gąsienice ciągnika, co nie tylko skraca czas potrzebny na obsługę, ale przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo osoby obsługującej. Konieczność wspinania się na gąsienice to niepotrzebne utrudnienie, które niesie ze sobą spore ryzyko urazu, poślizgnięcia się, upadku, uderzenia o ostre i twarde krawędzie – wyjaśnia Damian Drobek, kierownik projektu Arena.

Nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne poprawią także bezpieczeństwo pracy operatora. Ciekawym rozwiązaniem jest umiejscowienie wejścia do kabiny z jej tyłu. Operator nie będzie musiał wspinać się po gąsienicy, tylko bezpiecznie dostanie się do wnętrza za pomocą stopni, przez specjalne drzwi otwierane do przodu. Będzie to pierwsze tego typu rozwiązanie zastosowane w spycharkach gąsienicowych na świecie.  Dodatkowo wprowadzone zostaną przełomowe rozwiązania w zakresie systemu sterowania maszyny, pozwalające na uzyskanie poprawionej precyzji pracy maszyną. Nowe maszyny będą posiadały szereg ulepszeń w porównaniu do standardowych, dostępnych obecnie na światowym rynku spycharek. Innowacyjne spycharki mają odpowiadać na oczekiwania najbardziej wymagających klientów, co pozwoli zbudować przewagę konkurencyjną w branży.

Wniosek o dofinansowanie projektu Arena został przez Liugong Dressta Machinery  zgłoszony do konkursu w czerwcu 2017 roku. Procedury konkursowe wymagały obrony (uzasadnienia, poparcia) zgłoszonego projektu podczas spotkań z ekspertami, które dobyły się w siedzibie LDM w Stalowej Woli oraz w siedzibie NCBiR w Warszawie. Kolejnym krokiem będzie zbudowanie w pełni funkcjonalnego prototypu. - Prototyp nowej ma być gotowy do końca marca 2018 r. Prototyp zostanie poddany testom, które potwierdzą, czy spełnia on założenia projektowe. Biuro konstrukcyjne skończyło opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej, biuro technologiczne pracuje nad dokumentacją technologiczną. Niektóre elementy są już wykonywane w stalowowolskich wydziałach LDM – mówi Damian Drobek.

Docelowo spycharki z projektu Arena będą produkowane w kilku wersjach, jako typoszereg - od małej 10-tonowej przez wersje średnie do największej o masie 22 ton.

Projekt ten prowadzony jest zgodnie z procesem rozwoju nowych produktów „LDP”. W procesie tym są jasno i klarownie opisane poszczególne kroki projektu wraz z przypisanymi do nich odpowiedzialnościami, dla poszczególnych departamentów.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIONY ZOSTAJE GŁÓWNY SKŁAD OSOBOWY DLA PROJEKTU:

PROJECT MANAGER- DAMIAN DROBEK

DESIGN MASTER: ANDRZEJ BYCZEK

FINANCE: MAŁGORZATA KACZMARCZYK

QUALITY: MICHAŁ ŚWIECHOWSKI

MARKETING: HAKAN ILHAN

PRODUCTION: TOMASZ GORCZYCA

PURCHASING: EDWARD PODKAŃSKI

SERVICE: TOMASZ PAWEŁKO

Oprócz osób wyżej wymienionych w skład zespołu wchodzą jeszcze projektanci poszczególnych systemów maszyny, jak również recenzenci i osoby zatwierdzające dane rozwiązanie w konkretnym systemie. Projektanci poszczególnych systemów maszyny to: Marcin Mazurkiewicz, Barbara Latos-Bakaj, Łukasz Kochan, Jacek Sołtysiak, Krzysztof Kotuła, Karol Barć, Marcin Błądek, Jakub Józefczyk, Bogdan Garbuliński, Łukasz Nawrocki, Krzysztof Bednarz.

Osoby  pełniące role recenzentów i zatwierdzających to: Ryszard Szuba, Edward Wagner, Waldemar Chmielowiec, Jim Xu, Richard Killgren, Leo Li, Aaron Baker, Sean Plante, Tadeusz Janowski.